Schrijf je in voor de nieuwbrief

De gast uit het Rifgebergte

De laatste twee decennia is er in Nederland veel aandacht geweest voor migranten en hun nageslacht. Met name moslimmigranten en hun nakomelingen zijn vaak onderwerp van debat. Toch weten we weinig over de geschiedenis en de verhalen van de eerste gastarbeiders die zich in Nederland vestigden. Waarom weten wij zo weinig van deze gastarbeiders? En wat kunnen we van hun verhalen leren? Khalid Mourigh onderzocht deze vragen aan de hand van de ervaringen van zijn opa en zet deze verhalen in zijn nieuwe boek in een breder historisch en politiek perspectief.

Bestel hier het boek

Boek | Uitgeverij Cossee