Schrijf je in voor de nieuwbrief

Bedrijfsadvocaten en ethiek

De butlers van de Zuidas

Op de Zuidas in Amsterdam behartigen corporate lawyers tegen vaak forse honoraria de belangen van veelal machtige cliënten. Belangrijke kenmerken van hun beroepsethiek zijn dat ze eenzijdig opkomen voor de belangen van de cliënt en dat die erop mag vertrouwen dat het besprokene geheim blijft. Tegelijkertijd moeten deze advocaten zich ook houden aan wettelijke beroepsregels en kernwaarden, zoals de waarheid dienen en je partijdig, integer, onafhankelijk, deskundig en fatsoenlijk gedragen. In hoeverre staan deze partijdigheid enerzijds en de beroepsregels en kernwaarden anderzijds met elkaar op gespannen voet? Hoe gaan corporate lawyers om met deze eventuele spanningen? Welke rol speelt ethiek in de advocatenpraktijk op de Amsterdamse Zuidas? Annerie Smolders en Margreet Fogteloo spraken met advocaten, wetenschappers, (oud-)dekens en (oud-)officieren van justitie om deze vragen te beantwoorden.

Lees hier het artikel

Artikel | De Groene Amsterdammer