Schrijf je in voor de nieuwbrief

Jeugdzorg

Meldingen van kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling of -verwaarlozing in een gezin hoefden mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben, dat niet altijd direct te melden bij Veilig Thuis. Zij konden er ook voor kiezen om in plaats daarvan zelf hulp te regelen. In januari 2019 werd de verplichte meldcode echter verscherpt en zijn professionals in veel meer situaties verplicht om een melding door te zetten. Sindsdien zijn er veel meer meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis dan daarvoor. Op welke gronden worden deze meldingen gedaan en beoordeeld? In hoeverre zorgt de verscherpte meldplicht tot een vermindering van het aantal gevallen van kindermishandeling? En wat zijn de mogelijke ongewenste neveneffecten van deze aangepaste wetgeving? Marieke Sjerps sprak met kinderpsychologen, juristen, pedagogen en andere betrokkenen om deze vragen te beantwoorden.

Lees hier het artikel

Artikel | HP/DeTijd